Integritetspolicy

Detta medlemsavtal reglerar designtrender.se medlemsvillkor. Våra bestämmelser gäller för alla dina nuvarande och framtid köp hos designtrender.se Detta avtal gäller tills vidare och du kan när du vill avsluta ditt medlemskap. Vill du avsluta ditt medlemskap så kontakta oss. Som medlem och kund skall du iaktta största omsorg om ditt användarnamn och lösenord lämna inte ut dem till någon annan. Designtrender.se förbehåller sig rätten att vidta förändringar i villkoren samt att uppdatera och komplettera dina uppgifter via andra register med information som är viktig för att ge dig bästa tänkbara medlemsservice. Detta gäller i första hand namn- och adressuppgifter. Vårt kundregister är konfidentiellt och designtrender.se förbinder sig att inte vidarebefordra kundinformation till tredje part utan godkännande från medlem. Designtrender.se är indexerat med Google.

Säkerhet

Vid registrering och beställning godkänner du enligt lag att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagande gentemot dig. Alla personuppgifter hanteras i enlighet gällande Svenska Personuppgiftslagen (PUL). Du har alltid rätt att se dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Du har alltid rätt att få uppgifterna rättade eller raderade genom att kontakta oss. Om du är under 18 år och vill handla på designtrender.se behöver du målsmans tillstånd.