Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via designtrender.se och samtliga undersidor till denna webbplats. Genom att beställa från designtrender.se accepterar du att dessa allmäna villkor gäller mellan dig och European Trading Group AB. Designtrender.se drivs av European Trading Group AB, NACKA 131 39, med registrerat säte i STOCKHOLM‚ NACKA (organisationsnummer 556922-2762) (momsregistreringsnummer SE556922276201).

För att kunna beställa på Designtrender.se måste du ha fyllt 18 år. European Trading Group AB accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år.

Designtrender.se reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Designtrender.se har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

Designtrender.se, samt allt innehåll på denna, ägs av European Trading Group AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från European Trading Group AB.

European Tradning Group AB strävar efter att återgivningen av produkterna på designtrender.se ska vara så nära verkligheten som möjligt. Dock kan vi inte garantera att de proportioner och färger som visas på Designtrender.se exakt återger de proportioner och färger som plaggen har i verkligheten. Hur färgerna återges beror t.ex. på din skärm, ditt grafikkort och inställningar i din dator.

Kunduppgifter

Designtrender.se rekommenderar att du skapar ett användarkonto innan Du handlar. När du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om behandling av personuppgifter finns i Designtrender.se Integritetspolicy.
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Om Designtrender.se misstänker att du missbrukar ditt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot de allmäna villkoren har vi rätt att stänga av dig.

Avtal

För att kunna göra ett köp via Designtrender.se måste du acceptera de allmäna villkoren. Genom att acceptera allmäna villkoren förbinder du dig att följa de allmäna villkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Designtrender.se Integritetspolicy. Ett avtal om köp ingås först när Designtrender.se bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelse per e-post.

Leverans

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Priser och betalning

Priserna på Designtrender.se är angivna i svenska kronor inklusive moms. Designtrender.se kontrollerar priserna som en del av orderrutinen. Om en vara skulle visa sig ha ett lägre pris än det som angetts på Designtrender.se får du naturligtvis köpa produkten till det korrekta priset. För det fall en produkt skulle visa sig ha ett högre pris än det pris som angetts på Designtrender.se kommer vi antingen att kontakta dig eller neka din beställning och meddela dig om detta.

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Ångerrätt

Ångerrätten är 14 dagar, i enlighet med Distanshandelslagen, 2 kap. 6 § DHL. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Markesskhjortor.se detta inom 14 dagar från det att du tagit emot den beställda varan. Produkten ska vara i ursprungligt skick och får inte vara använd eller tvättad. Är produkten använd kommer vi ej godkänna returen. Observera att alla etiketter måste vara kvar på varan om ångerrätt ska gälla. Du står kostnaden för returen och ansvarar för att skicka returen så varorna ej skadas. Designtrender.se betalar snarast tillbaka beloppet, dock får Designtrender.se vänta med återbetalningen tills varan tagit emot. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Reklamation

Om du som kund har köpt en produkt i egenskap av privatperson har du rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i tre år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan dig och Designtrender.se eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om du reklamerar en felaktig produkt efter sex månader från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Designtrender.se rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation ska du hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Designtrender.se. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig.

Länkar

Designttrender.se kan länka till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Designtrender.se ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Force Majeure

Designtrender.se ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över såsom tex arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.